Τα Social Media βοηθούν την επιχείρηση να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της στο κοινό, να δημιουργήσει πιστούς ακολούθους, σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και να τους εξυπηρετήσει όσο καλύτερα μπορεί